آشنایی با ویژگی‌های چند رژیم رایج

آشنایی با ویژگی‌های چند رژیم رایج

امروزه رژیم‌های کاهش‌وزن متفاوت و متنوعی رایج شده‌اند که برپایه شرایط فرد و اهداف درمانی، توسط متخصصان و درمان‌گران تجویز می‌شوند و گاه نیز افراد خودسرانه و بدون کوچک‌ترین آگاهی از قوانین، فوائد و همچنین محدودیت‌ها و احتیاط‌های لازم، از آنها استفاده‌می‌کنند.

گام‌های عملی درمان چاقی از دیدگاه طب ایرانی و تغذیه نوین

گام‌های عملی درمان چاقی از دیدگاه طب ایرانی و تغذیه نوین

این اقدامات تنها توسط پزشک متخصص طب ایرانی، و پس‌از اصلاح سبک زندگی، با توجه به شرایط اختصاصی هر بیمار، طراحی و اجرا می‌گردد.

انواع چاقی و علل آن از دیدگاه طب ایرانی و تغذیه نوین

انواع چاقی و علل آن از دیدگاه طب ایرانی و تغذیه نوین

جالب‌آنکه از نظر حکمای طب ایرانی نیز چاقی بر دو گونه است:

چه زمانی فرد چاق محسوب میشود؟

چه زمانی فرد چاق محسوب میشود؟

هر اندام می‌تواند از جهت حجم، کوچک یا بزرگ شود.

مزاج فصل  پاییز و درمان بیماریهای شایع در آن

مزاج فصل پاییز و درمان بیماریهای شایع در آن

با فرارسیدن فصل پائیز، چهره شهر کاملاً دگرگون شده؛ درختان، جشنواره رنگ و هنر برپامی‌کنند؛ میوه‌های پائیزی، با رنگ‌ورویشان، دلبری‌می‌کنند؛ و طبیعت، قدرت خالق بی‌همتا را فریادمی‌کشد و همگان را به سپاس و ستایش ذات اقدس او و میهمانی سجاده عشق، فرامی‌خواند.