افزایش توان جنسی پس‌ از کرونا

افزایش توان جنسی پس‌ از کرونا

برای کمک‌به درمان کاهش توان جنسی، به‌ویژه در دوره پساکرونا، دکتر ناصر رضایی‌پور، تدابیر زیر را از منظر طب‌ایرانی به‌شما توصیه‌می‌کند:

درمان یبوست ناشی از کرونا به روش طب سنتی ایرانی

درمان یبوست ناشی از کرونا به روش طب سنتی ایرانی

برای کمک به درمان یبوست، به‌ویژه در دوره پساکرونا، دکتر ناصر رضایی‌پور تدابیر زیر را از منظر طب ایرانی به‌شما توصیه‌می‌کند:

درمان اختلال بویایی و چشایی ناشی از کرونا با تدابیر طب سنتی ایرانی

درمان اختلال بویایی و چشایی ناشی از کرونا با تدابیر طب سنتی ایرانی

برای کمک‌به بهبود اختلال بویایی و چشایی، دکتر ناصر رضایی‌پور از منظر طب ایرانی تدابیر زیر را به شما توصیه‌می‌کند:

بهبود افسردگی و اضطراب پسا کرونا به روش طب سنتی ایرانی

بهبود افسردگی و اضطراب پسا کرونا به روش طب سنتی ایرانی

این روزها، به خاطر محدودشدن دیدوبازدیدها و مسافرت‌ها، دوری از عزیزان، اخبار ناخوشایند گسترش بیماری و فوت انسان‌ها و به‌ویژه عزیزان نزدیک، صدمات اقتصادی ناشی از محدودیت‌های کسب‌وکار و... شیوع مشکلات روحی مانند اضطراب، افسردگی و وسواس بیشتر شده‌است.

برطرف کردن مشکلات گوارشی پسا کرونا

برطرف کردن مشکلات گوارشی پسا کرونا

برای کمک به بهبود مشکلات گوارشی پَساکرونا، دکتر ناصر رضایی‌پور از منظر طب ایرانی تدابیر زیر را به شما توصیه می‌کند: