خواص بادام درختی در طب سنتی ایرانی

خواص بادام درختی در طب سنتی ایرانی

جناب محمدبن زکریای رازی در کتاب اغذیه می‌نویسد: بادام، در گرمی، معتدل است ولی هضم آن به‌کندی انجام‌می‌شود. برای سینه و ریه‌ها، نافع و برای ورم مثانه و روده‌ها نیز مفید است.

نقش گردو در سلامتی از دیدگاه طب سنتی ایرانی

نقش گردو در سلامتی از دیدگاه طب سنتی ایرانی

گردوی تازه، خون‌ساز و مقوی مغز، معده و کبد است.