اصول ورزش در زمستان با توصیه های طب سنتی ایرانی

اصول ورزش در زمستان با توصیه های طب سنتی ایرانی

ورزش‌کردن با رعایت تدابیرِ هر فرد و فصل و مزاج، در همه فصول و برای همه افراد سودمند است. 

ورزش در پاییز با تدابیر طب سنتی ایرانی

ورزش در پاییز با تدابیر طب سنتی ایرانی

ورزش در پاییز قوانین خودش رو داره:

استفاده از پله با دیدگاه طب سنتی ایرانی

استفاده از پله با دیدگاه طب سنتی ایرانی

با کاهش فعالیت‌های بدنی و ورزش‌نکردن، باید منتظر باشیم که بیماری‌های زیادی به سمت ما بیایند. دست‌کم از پله‌ها درست استفاده‌کنیم!

تعریف و اهمیت ورزش در طب سنتی ایرانی

تعریف و اهمیت ورزش در طب سنتی ایرانی

ورزش در طب ایرانی اهمیت فوق العاده‌ دارد به‌طوری‌که حکیم‌بوعلی‌سینا در کتاب قانون، مهمترین تدبیر در حفظ تندرستی را در درجه نخست، ورزش و سپس تدبیر غذا و خواب می‌داند.