درست کردن رنگ موی طبیعی و بی‌ ضرر به روش طب سنتی ایرانی

درست کردن رنگ موی طبیعی و بی‌ ضرر به روش طب سنتی ایرانی

یکی از شایع‌ترین امور ساده و پیش‌پاافتاده ولی بسیار تهدیدکننده سلامتی در بانوان، رنگ‌کردن موهاست.