مروری بر پیشگیری و درمان کمکی در سندرم حاد تنفسی ناشی از بیماری کووید ۱۹ از منظر طب ایرانی

مروری بر پیشگیری و درمان کمکی در سندرم حاد تنفسی ناشی از بیماری کووید ۱۹ از منظر طب ایرانی

A Review of Prevention and Adjuvant Therapy in Acute Respiratory Syndrome Caused by COVID-19 from the Perspective of Persian Medicine

دانش اتنومدیسین درمانگران طب سنتی ایران و بیماری کروناویروس جدید 2019 (COVID-19)

دانش اتنومدیسین درمانگران طب سنتی ایران و بیماری کروناویروس جدید 2019 (COVID-19)

Ethnomedicine Knowledge of Iranian Traditional Healers and the Novel Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

توصیه‌ های طب ایرانی برای پیشگیری از همه‌ گیری‌ های مرتبط با دستگاه تنفسی: مطالعه مروری

توصیه‌ های طب ایرانی برای پیشگیری از همه‌ گیری‌ های مرتبط با دستگاه تنفسی: مطالعه مروری

 Persian medicine recommendations for the prevention of pandemics related to the respiratory system: A narrative literature review

تأثیر حجامت ساق پا بر تخمدان پلی کیستیک: یک مطالعه نیمه تجربی

تأثیر حجامت ساق پا بر تخمدان پلی کیستیک: یک مطالعه نیمه تجربی

Wet-cupping on calf muscles in polycystic ovary syndrome: a quasi-experimental study