ارتباط مزاج و بیماریهای زنان از دیدگاه طب ایرانی

  • 23 شهریور 1402
  • (662 مشاهده)
مزاج بیماری زنان

The association between temperament and gynecological disease from Persian medicine point of view

نویسندگان: Farrin Rajabzadeh, SeyyedMohammad BagherFazljou, Laleh Khodaie, Leyla Sahebi, Shamsi Abbasalizadeh
منبع: مجله Journal of Biochemical Toxicology
سال انتشار : 2018

چکیده مقاله

روش انجام:

داده‌های مورد نیاز این مطالعه با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی الکترونیکی مانند Google scholar، Pub med، Web of Science، EMBASE جمع‌آوری‌شد. کلیدواژه‌های مورد‌استفاده در این پژوهش عبارت بودند از: مزاج، سوءمزاج، طب مکمل و جایگزین و بیماری زنان.

خلاصه نتایج:

براساس این مطالعه، سردی مزاج نقش مهمی در بیماری‌های زنان دارد. واژینیت، آمنوره، اولیگومنوره، بی‌اختیاری ادرار و ناباروری با سرد‌مزاجی مرتبط هستند. سرویسیت و هیپرمنوره با سوءمزاج گرم همراه است. بین افسردگی پس‌از زایمان و مزاج رابطه معنی‌داری مشاهده‌نشد.

نتیجه‌گیری:

شناخت مزاج افراد و ارتباط آنها با بیماری‌های ایشان در درمان ضروری است. رعایت توصیه‌های طب ایرانی در برخورد با مزاج هر فرد می‌تواند در بهبود سبک زندگی و ارتقای سلامت وی مؤثر باشد.

دریافت مقاله

لینک مقاله

نظرات شما
مطالب مرتبط