در چه شرایطی حجامت ممنوع است؟

در چه شرایطی حجامت ممنوع است؟

گفتیم که حجامت، یکی از روش‌های پاک‌سازی است که به‌عنوان ابزاری مفید و مؤثر، در اختیار پزشک آگاه است تا با توسّل به آن، بیماری را دور کند و تندرستی را به بدن برگرداند.

پس از انجام حجامت چه باید کرد؟

پس از انجام حجامت چه باید کرد؟

نه تنها قبل از انجام حجامت تر، رعایت یک‌سری اصول الزامیست، بلکه بعد از حجامت هم باید اصولی را رعایت‌کرد.

حجامت کنیم یا خون اهدا کنیم؟

حجامت کنیم یا خون اهدا کنیم؟

تصویرگر: آقای حمید مصیبی

 آیا حجامت جوش‌های پوستی را درمان‌می‌کند؟

آیا حجامت جوش‌های پوستی را درمان‌می‌کند؟

از این روش درمانی پرفایده در بسیاری از بیماری‌های پوست مانند خارش، کهیر، اگزما و آکنه استفاده‌می‌شود؛