بهترین زمان مناسب انجام حجامت

  • 27 فروردین 1401
  • (1410 مشاهده)

حجامت، در فصل بهار، و پس‌از آن در آغاز پاییز، بیشتر از دیگر فصول توصیه‌شده و در سرما و گرمای شدید، کمتر انجام‌می‌شود.

این موضوع باید در فصد و دیگر روش‌های پاک‌سازی بدن نیز رعایت‌شود. حجامت در ماه‌های فصل تابستان و زمستان، خوب نیست مگر به‌ضرورت طبّی خاص و به تشخیص پزشک آگاه.

دکتر رضایی پور


در میان ماه‌های سال نیز، حجامت و فصد در «کانون اول» (از ماه‌های رومی) که تقریباً معادل دی‌ماه است، نهی و در ماه «آذار» رومی (معادل فروردین و اردی‌بهشت) توصیه‌شده است.
همچنین بنابر آموزه‌های حکما، برای انجام حجامت روزهای خاصی از ماه مناسب‌تر هستند. علت این ترجیحِ زمانی، تأثیر جاذبه ماه بر اخلاط بدن و نحوه حرکت مواد غلیظ و رقیق در سطح و عمق بدن است. براین‌پایه، روزهای اول و آخر ماه قمری برای حجامت مناسب نیست زیرا اخلاط و مواد زائد، در بدن ساکن هستند و میل به درون بدن دارند. در زمان غلبه نور ماه، یعنی 14 و 15 ماه قمری نیز بهتر است حجامت انجام‌نشود چراکه مواد لطیف و سبک، بیشتر میل به سطح بدن دارند؛ اما از زمانی که نور و جاذبه ماه رو به کاهش می‌گذارد، یعنی 16 و 17 ماه قمری، بهترین زمان برای انجام حجامت است؛ زیرا در این روزها، مواد لطیف و سبک بیشتر به درون بدن بازگشته و مواد غلیظ و سنگین، در مویرگ‌های سطح بدن به بیشترین نسبت خود می‌رسند و ازاین‌رو حجامت در این روزها، می‌تواند موجب دفع مواد نامناسب شود و به پاک‌سازی بدن از این مواد کمک‌کند. حجامت در غیراز این روزها، چندان سودمند نیست و حتی می‌تواند منجر به تشدید عوارضی مانند غلظت خون شود؛ مگر آنکه به دلیلی طبّی، از سوی پزشک متخصص تجویز گردد. همچنین روزهای ابری و طوفانی، روزهای نامناسب برای حجامت دانسته‌شده‌اند.

 

نظرات شما