چرا حجامت، بر برخی افراد اثر کمتری دارد؟

  • 25 فروردین 1401
  • (1356 مشاهده)

دیده شده که حجامت در افراد مختلف با مشکل یکسان اثر مشابهی ندارد یا ممکن است در بعضی افراد عارضه ایجادکند.

موانع اثر مناسب و معنی‌دار حجامت را به‌طورخلاصه می‌توان چنین برشمرد:

  1. مصرف درازمدت و بیش‌ازحد برخی داروهای شیمیایی، یا سابقه جراحی، تصادف و صدمات فیزیکی که موجب تغییر در نظام فیزیولوژیک بدن و کاهش قدرت دفاعی می‌شود.
  2. اعمال جراحی قبلی
  3. فشارهای عصبی و روحی بیش‌ازحد
  4. کهولت سن زیاد
  5. روش تغذیه نامناسب
  6. بی‌توجهی به دستورات درمانی پیش و پس‌از حجامت ازجمله تغییر روش زندگی، تغییر روش تغذیه و مصرف داروهای گیاهی
  7. عدم فعالیت بدنی و بی‌تحرکی
دکتر رضایی پور
نظرات شما