کاربرد سکنجبین‌ ها از زبان دکتر ناصر رضایی پور

کاربرد سکنجبین‌ ها از زبان دکتر ناصر رضایی پور

در طب ایرانی تا سیصد نوع سکنجبین را شمرده‌اند. 

آشنایی با ویژگی‌های چند رژیم رایج

آشنایی با ویژگی‌های چند رژیم رایج

امروزه رژیم‌های کاهش‌وزن متفاوت و متنوعی رایج شده‌اند که برپایه شرایط فرد و اهداف درمانی، توسط متخصصان و درمان‌گران تجویز می‌شوند و گاه نیز افراد خودسرانه و بدون کوچک‌ترین آگاهی از قوانین، فوائد و همچنین محدودیت‌ها و احتیاط‌های لازم، از آنها استفاده‌می‌کنند.

گام‌های عملی درمان چاقی از دیدگاه طب ایرانی و تغذیه نوین

گام‌های عملی درمان چاقی از دیدگاه طب ایرانی و تغذیه نوین

این اقدامات تنها توسط پزشک متخصص طب ایرانی، و پس‌از اصلاح سبک زندگی، با توجه به شرایط اختصاصی هر بیمار، طراحی و اجرا می‌گردد.

انواع چاقی و علل آن از دیدگاه طب ایرانی و تغذیه نوین

انواع چاقی و علل آن از دیدگاه طب ایرانی و تغذیه نوین

جالب‌آنکه از نظر حکمای طب ایرانی نیز چاقی بر دو گونه است:

چه زمانی فرد چاق محسوب میشود؟

چه زمانی فرد چاق محسوب میشود؟

هر اندام می‌تواند از جهت حجم، کوچک یا بزرگ شود.