اصول درست‌ غذا خوردن از دیدگاه طب سنتی ایرانی

 • 24 مهر 1400
 • (2248 مشاهده)

بنا بر رأی دانشمندان خردپیشه پزشکی پارسی، برای دستیابی به تندرستی باید به شش اصل بنیادین توجه‌داشت که در میان آن‌ها بر اهمیت اصول تغذیه تأکید بسیار شده‌است:

چراکه ازسویی انسان همیشه و مدام با تغذیه مرتبط است و ازسوی‌دیگر، می‌تواند با اراده و خواست خود، آن را تدبیر کند.

رعایت اصول تغذیه، یکی از مهم‌ترین شروط تندرستی است: چراکه از سویی انسان همیشه با تغذیه مرتبط است و از سوی‌دیگر، می‌تواند با اراده و خواست خود، آن را تدبیر کند.

دکتر رضایی پور

رعایت اصول ساده و اولیه زیر می‌تواند نقش به‌سزایی در نگاه‌داشت تندرستی و درمان بیماری‌ها داشته‌باشد:

 • خوردن یک نوع غذا در هر وعده و ساده‌خوری
 • غذاخوردن، تنها در زمان گرسنگی واقعی و دست‌کشیدن از غذا پیش‌از سیری کامل
 • پرهیز از پرخوری، باهم‌خوری و برهم‌خوری در غذای اصلی، میوه‌ها و نوشیدنی‌ها
 • پرهیز از مصرف غذاهای چرب و سرخ‌کردنی
 • کاهش خوراکی‌های ترش، خیلی‌تلخ، خیلی‌شور و خیلی‌تند
 • پرهیز از نوشیدن آب با معده خالی و ناشتا
 • خوب و کامل‌جویدن لقمه‌های غذا و تمرکز بر آن با پرهیز از گفت‌وگو، گوش‌کردن موسیقی و تماشای تلویزیون
 • ننوشیدن انواع مایعات با غذا و پیش و پس‌از آن
 • پرهیز از همراهی ماست و سالاد کاهو با غذاهای گوشتی
 • رعایت نظم و غذاخوردن به‌هنگام
نظرات شما