بهترین گوشت و میزان مصرف آن در طب سنتی ایرانی

بهترین گوشت و میزان مصرف آن در طب سنتی ایرانی

بهترین گوشت از نظر شباهت به مزاج انسان، گوشت بره، یعنی گوسفند کمتر از شش‌ماه است. درحالی‌که در مورد گاو تنها خوردن شیر آن توصیه شده‌است.