تدابیر جنسی در فصل پاییز

تدابیر جنسی در فصل پاییز

فعالیت جنسی درست و به‌جا، بهترین روش پاکسازی بدن از فضولات و ایجاد شادابی جسمی و‌ روحی است.

آمیزش جنسی از دیدگاه طب سنتی ایرانی

آمیزش جنسی از دیدگاه طب سنتی ایرانی

از نگاه طب ایرانی، افراد مختلف با شرایط جسمی، سنی و مزاجی مختلف، نیازهای جنسی متفاوتی دارند.