آمیزش جنسی از دیدگاه طب سنتی ایرانی

  • 21 شهریور 1400
  • (1433 مشاهده)

از نگاه طب ایرانی، افراد مختلف با شرایط جسمی، سنی و مزاجی مختلف، نیازهای جنسی متفاوتی دارند.

از دیدگاه طب ایرانی شش اصل ضروری باید رعایت‌شوند تا تندرست بمانیم:

  •  خوردن و آشامیدن درست
  •   خواب و بیداری به‌جا
  •   ورزش مناسب
  •   بهداشت روحی-روانی
  •  آب‌وهوای نیکو
  •  نگه‌داشتن مواد مناسب و دفع مواد نامناسب بدن

 آمیزش‌جنسی، مواد نامناسب را با شدت و قدرت از همه اعضای بدن دفع‌می‌کند و به‌دلیل همین قدرت زیادش در دفع سموم و مواد زائد، موارد احتیاط زیادی برای نزدیکی جنسی ذکرشده که اگر رعایت‌نشوند و آمیزش جنسی، نامناسب یا به‌اِفراط باشد، فرد را دچار عوارض خواهدکرد.

 نکته دیگر آن‌که در آمیزش‌جنسی، جوهر غذایی که جذب بدن شده، یعنی بهترین و لطیف‌ترین بخش غذا، از بدن دفع‌می‌شود و اگر آمیزش، به‌افراط و برای فرد نامناسب باشد، می‌تواند زیان‌ها و عوارض دیگری برای بدن داشته‌باشد.

 همچنین به‌جهت لذت شدیدی که در آمیزش ایجادمی‌شود، بخشی از روح طبّی نیز در این فرایند خرج‌می‌شود که اگر شدید باشد، موجب ضعف خواهدشد و با افزایش دفعات رابطه، به‌ویژه در افرادی که لذت خیلی‌بیشتری می‌برند، این ضعف هم بیشتر می‌شود.

 در حکمت ایرانی چنین نگاه اعتدالی‌ای به آمیزش وجود دارد، ولی متأسفانه امروز شاهدیم که با انواع توصیه‌های آن‌چنانی و داروهایی که در شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای تبلیغ‌می‌شوند و در برخی فروشگاه‌ها و حتی عطاری‌ها، بدون تجویز و نظارت فروخته‌می‌شوند، مدام بر طبل تقویت نیروی‌جنسی و افزایش میل و شهوت‌جنسی کوبیده‌می‌شود!

 

نظرات شما