حجامت کنیم یا خون اهدا کنیم؟

  • 24 فروردین 1401
  • (1405 مشاهده)

تصویرگر: آقای حمید مصیبی

حجامت یک روش درمانی است و اصالتاً هیچ ربطی به «اهدای خون» به عنوان یک فریضه انسان‌دوستانه ندارد.

اهدای خون، به‌عنوان یک تکلیف انسانی و اجتماعی، بر همه ما واجب است و باید با نظر کارشناسان مربوط، انجام‌شود و همچنان‌که اهدای خون، لزوماً همه فواید درمانی حجامت را ندارد، حجامت هم جایگزین اهدای خون نیست.

در پاسخ به انتقادهای مخالفان حجامت، ضمن تأیید نگرانی‌های موجود برای جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو و کم‌سواد، گسترش حجامت‌های بی‌دلیل و غیرعلمی، گسترش عوارض بعدی حجامت درصورت رعایت‌نکردن اصول و...، باید گفت که برپایه برخی پژوهش‌ها، خون حاصل از حجامت، با خون ناشی از خون‌گیری وریدی، در غلظت فاکتورهای بیوشیمی، هماتولوژی و ایمونولوژی، تفاوت معنی‌دار دارد.

دکتر رضایی پور

یعنی در خون حاصل از حجامت، میزان اسیداوریک، کلسترول، تری‌گلیسیرید، برخی آنزیم‌های کبدی و آهن، بالاتر از خون وریدی؛ تعداد گویچه‌های سرخ و میزان هموگلوبین، هماتوکریت و MCHC، بسیاربالاتر، و میزان پلاکت‌ها بسیارکمتر از خون وریدی است.

  • علت این تفاوت را می‌توان در موضع هریک از آنها، تفاوت در شیوه خون‌گیری، قانون‌مندی‌های خاص درباره زمان حجامت و... دانست.
نظرات شما