بهبود شرایط بالینی بیماران COVID-19 با مکمل ژل رویال، بره موم و گرده زنبور عسل: کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده

  • 06 مرداد 1401
  • (914 مشاهده)

N-Chromosome Royal Jelly, Propolis and Bee Pollen Supplementation Improve the Clinical Conditions of COVID-19 Patients: A Randomized Controlled Tria

نویسندگان: عاظفه عابدینی، شادی شفقی، زهرا عامری‌احمد، المیرا جوانمردی، فریبا قربانی، بابک شریف‌کاشانی، فرح نقاش‌زاده، مسعود شفقی، ملینا مشیرپور، سیما نورعلی، هدی حکیمیان، محمدصادق کشمیری، آیلار فضل‌زاده
منبع: مجله Traditional and Integrative Medicine (Scopus)
سال انتشار : 2021

چکیده مقاله

روش انجام:

پنجاه مورد قطعی COVID-19 به‌طور‌تصادفی در دو گروه کنترل و مداخله قرارگرفتند. ژل رویال، بره‌موم و گرده زنبورعسل برای بیماران گروه مداخله (۲۴ نفر) علاوه‌بر درمان معمولی تجویزشد. درحالی‌که گروه کنترل فقط درمان استاندارد را دریافت‌کردند (۲۶ نفر).

خلاصه نتایج:

در پایان مطالعه، کلاس عملکردی (functional class based on New York Heart Association Functional Classi-fication (NYHA)) در هر دو گروه بهبودیافت، اما این تغییر در گروه مداخله بارزتر بود (P< ۰.۰۵). علاوه‌براین، مدت‌زمان کل علائم و زمان بازگشت به کار در گروه مداخله به‌طور معنی‌داری کاهش‌یافت (P< ۰.۰۵).

نتیجه گیری:

اگرچه ژل رویال، بره‌موم و گرده زنبورعسل درمان قطعی در بیماران مبتلابه COVID-19 نیستند، اما می‌توان از آنها به‌عنوان یک درمان کمکی برای محدودکردن علائم بیماری و انتشار ویروس استفاده‌کرد.

 

دریافت مقاله

لینک مقاله

تهیه کتاب عسل

نظرات شما