چقدر با طب سنتی ایرانی آشنایی دارید؟

چقدر با طب سنتی ایرانی آشنایی دارید؟

بسیاری از نظام‌های بهداشت و درمان در کشورهای پیشرفته دنیا، نگاهی راهبردی و راهگشا به مکاتب طب سنتی و مکمل دارند.