بررسی همبستگی مزاج با فراوانی علایم بالینی بیماری کووید۱۹

  • 30 تیر 1401
  • (304 مشاهده)
همبستگی مزاج با بیماری کووید19

Correlation between Mizaj and Frequency of Clinical Signs in Patients with COVID-19

نویسندگان: ابراهیم نصیری، علیرضا گنجی‌پور، رضا نصیری، سیداحمد بطحایی
منبع: مجله Journal of Mazandaran University of Medical Sciences(scopus)
سال انتشار : 2022

چکیده مقاله

روش انجام:

در این مطالعه توصیفی‌از نوع همبستگی، تمامی علائم بالینی تجربه‌شده در بیماران کووید۱۹ که در دوره‌نقاهت تحت‌مراقبت بودند مثل تب، سرفه، لرز و غیره، به‌روش مصاحبه ثبت‌شد. بـرای تعیـین مـزاج فعلـی مفـرد فاعله و منفعله از پرسشنامه سلمان‌نژاد استفاده‌شد. شدت علامت برحسب تعداد آنها به ضـعیف، متوسـط و شـدید تعیـین‌شد. رابطه مزاج با علایم و همبستگی آنها با آزمون‌های کای‌دو و ضریب همبستگی پیرسون نشان‌داده‌شد.

خلاصه نتایج:

در این مطالعه ۱۶۸ بیمار، با میانگین سنی ۳.۱۳ ±  ۴۸ سال، حداقل ۴ و  حداکثر ۳۰ روز در نقاهتگاه مراقبت‌شدند. ۷۳.۲% بیماران تب، تنگی‌نفس و سرفه داشتند. ۶.۴۷ درصد مزاج سرد، ۲.۲۶ درصد گرم و یا معتدل داشتند. فراوانی علایم شدید در سردمزاجان بیش‌تراز معتدل و گرم مزاجان بود ولی معنادار نبود (p=0.204). اختلاف دردهای عضلانی در افراد سردمزاج بیش‌تر و با گرم‌ومعتدل قابل‌ملاحظه بود (p= 0.006) ضریب همبستگی تری‌و‌خشکی بـاشـدت علایـم برابـر P < 0/046  و R =0/554 بود. بین گرمی، سردی با علائم بالینی همبستگی بود (R =0/489 و P < 0/054) 

نتیجه‌گیری:

بیماران کووید ۱۹، که مزاج سرد یا تر داشتند، علائم بیش‌تری داشتند، لذا حمایت، مراقبت و تدابیر پیشگیری‌کننده طب‌سنتی‌ ایرانی برای افراد با مزاج سرد یا تر در مواجهه با ویروس کرونا پیشنهادمی‌شود.

 

لینک مقاله

نظرات شما
مطالب مرتبط