بررسی تأثیر ماساژ سنتی ایرانی (ماساژ کرمانشاهی) بر علائم بالینی استئوآرتریت زانو

  • 27 آبان 1400
  • (1056 مشاهده)

Investigating the effect of traditional Iranian massage (Kermanshahi style) on the clinical symptoms of knee osteoarthritis

نویسندگان:
منبع: مجله Archives of Pharmacy Practice (ESCI (ISI), Embase, DOAJ)
سال انتشار : 2020

چکیده مقاله

روش انجام:

نوع مطالعه:

کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل‌شده

تعداد نمونه:

84 بیمار مبتلا به استئوآتریت زانو

مدت مداخله:

6 هفته (ارزیابی در شروع و هفته های 3، 6 پس از شروع مداخله و 2 هفته پس از اتمام مداخله- هفته 8)

مداخله:

ماساژ محلوجی;کرمانشاهی هفته‌ای یک بار به‌مدت ۱۱ دقیقه در هر پا فقط در گروه مداخله

 تکنیک ماساژ روزانه (گروه مداخله با روغن بابونه و گروه کنترل با پارافین) و شیوه‌های ارتقاء سبک زندگی به‌همراه ورزش‌های روزانه به‌منظور تقویت عضله‌ی چهارسر ران (quadriceps) سه‌بار در روز (حداکثر ۳۰ بار) به تمام بیماران آموزش داده‌شد.

ابزارهای ارزیابی:

مقیاس آنالوگ بصری (visual analogue scale [VAS])، (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index [WOMAC])،

خلاصه نتایج:

کاهش معنادار درد، خشکی مفاصل و محدودیت فعالیت در گروه مداخله در زمان‌های مورد ارزیابی

کاهش معنادار درد و خشکی مفاصل در گروه کنترل در زمان‌های مورد ارزیابی

عدم تفاوت دو گروه در شاخص خشکی مفاصل

تفاوت معنادار دو گروه در شاخص درد و فعالیت فیزیکی (کاهش درد و محدودیت حرکت در گروه مداخله)

نیاز بیشتر به مصرف استامینوفن در گروه کنترل

نتیجه گیری:

نتایج مقایسه‌ی گروه کنترل و درمان نشان‌می‌دهد اثرات درمانی ماساژ محلوجی کرمانشاهی در هفته‌ی هشتم پس از شروع این مداخله، همچنان پایدار است.

دریافت مقاله

نظرات شما
مطالب مرتبط