تأثیر حجامت ساق پا بر تخمدان پلی‌ کیستیک: یک مطالعه نیمه‌ تجربی

  • 26 آذر 1400
  • (829 مشاهده)

Wet-cupping on calf muscles in polycystic ovary syndrome: a quasi-experimental study

نویسندگان:
منبع: مجله Journal of Complementary and Integrative Medicine (Scopus, PubMed, Embase)
سال انتشار : 2021

چکیده مقاله

روش انجام:

گروه مداخله: یک‌بار حجامت پشت ساق هر دو پا در روز 26 قاعدگی در 66 خانم 20-40 ساله مبتلا‌به PCO که دارای سیکل‌های قاعدگی حداقل 60 روزه در یک‌سال اخیر بودند انجام‌شد. 12‌هفته پیگیری‌شدند. معاینه فیزیکی و الگوی سیکل قاعدگی 4 و 12 هفته بعد از حجامت پیگیری‌شد. هیرسوتیسم، مقاومت‌به انسولین (IR) و آندروژن آزاد سرم (FAI) در ابتدا و انتهای مطالعه اندازه‌گیری‌شد.

گروه کنترل:

وجود نداشت

خلاصه نتایج:

تعداد سیکل‌های قاعدگی در طی 12‌هفته بطور معناداری افزایش‌یافت.

موی زائد (هیرسوتیسم) بطور معناداری کاهش یافت.

تغییرات مقاومت‌به انسولین و آندروژن آزاد سرم معنادار نبود.

و...) که در عرض چند دقیقه برطرف‌شد. 9% عوارض خفیف و طولانی‌مدت‌تر ( ضعف پا در برخورد با سرما) مشاهده‌شد.

نتیجه گیری:

حجامت ساق پا می‌تواند به‌عنوان یک درمان انتخابی در بیماران مبتلا‌به PCOS که مایل‌به استفاده‌ از داروهای شیمیایی نیستند پیشنهاد شود.

لینک مقاله

نظرات شما
مطالب مرتبط