تأثیر حجامت ساق پا بر تخمدان پلی کیستیک: یک مطالعه نیمه تجربی

  • 25 آذر 1400
  • (1393 مشاهده)

Wet-cupping on calf muscles in polycystic ovary syndrome: a quasi-experimental study

نویسندگان: Azam Meyari, Mojgan Tansaz, Fahimeh RamezaniTehrani,Roshanak Mokaberinejad, Mahdi Biglarkhani, Razieh BidhendiYarandi, Mohammad Fayaz

منبع: مجله Journal of Complementary and Integrative Medicine (Scopus, PubMed, Embase)
سال انتشار : 2021

چکیده مقاله

روش انجام:

گروه مداخله:

یک بار حجامت پشت ساق هر دو پا در روز 26 قاعدگی در 66 خانم 20-40 ساله مبتلا به PCO  که دارای سیکلهای قاعدگی حداقل 60 روزه در یک سال اخیر بودند انجام شد. 12 هفته پیگیری شدند. معاینه فیزیکی و الگوی سیکل قاعدگی 4 و 12 هفته بعد از حجامت پیگیری شد. هیرسوتیسم، مقاومت به انسولین (IR) و آندروژن آزاد سرم (FAI) در ابتدا و انتهای مطالعه اندازه‌گیری شد.

گروه کنترل:

وجود نداشت.

خلاصه نتایج:

تعداد سیکلهای قاعدگی در طی 12 هفته بطور معناداری افزایش یافت.
موی زائد (هیرسوتیسم) بطور معناداری کاهش یافت.
تغییرات مقاومت به انسولین و آندروژن آزاد سرم معنادار نبود. 
عوارض: 33 % عوارض موقت و خفیف در حین انجام حجامت (ضعف، سرگیجه، تهوع و...) که در عرض چند دقیقه برطرف شد. 9% عوارض خفیف و طولانی مدت تر ( ضعف پا در برخورد با سرما) مشاهده شد.

نتیجه گیری:

حجامت ساق پا می تواند به عنوان یک درمان انتخابی در بیماران مبتلا به PCOS که مایل به استفاده از داروهای شیمیایی نیستند پیشنهاد شود.

 

لینک مقاله

نظرات شما
مطالب مرتبط