مزاج و خصوصیات زمستان در طب سنتی ایرانی

  • 10 دی 1400
  • (1566 مشاهده)

مزاج فصل زمستان به‌طور معمول سردوتر است.

یکی از اصول پایه‌ای تندرستی در زمستان، پاکسازی طبیعی بدن از مواد زائد و سُموم است. 

 پاکسازی طبیعی یعنی:

  • پرهیز از یبوست و دفع حجم مناسب ادرار
  • داشتن تعریق مناسب پوستی
  • داشتن تحلیل کافی ریوی و تنفسی
  • خونریزی درست قاعدگی در بانوان

 فصل زمستان را گرم‌مزاجان و جوانان، به‌علت هم‌خوانی و سازگاری بیشتر این فصل با مزاجشان، بیشتر دوست‌دارند.
 مزاج فصل زمستان با افراد بلغمی، مسن و کهن‌سال، سازگاری کمتری دارد و این افراد باید در زمستان بیشتر مراقب خودشان باشند.

به‌یاد داشته‌باشید که مزاج فصل زمستان در مناطقی که بارندگی کمتر باشد، به سرد و خشک نزدیک‌تر است.
 

تغذیه مناسب، ورزش درست و به‌اندازه، خواب خوب و پاکسازی مناسب بدن به ما کمک می‌کند تا زمستان دلچسب‌تری داشته‌باشیم.

دکتر رضایی پور

 در فصل زمستان بیشتر مراقب خودتان باشید چون در این فصل به سبب؛

  • غلبه سرما بر بدن
  • بسته‌شدن منافذ پوستی در سر و بدن
  • کاهش حرکات بدنی و ورزش
  • افزایش ساعت خواب و استراحت

سموم، مواد زاید و غلیظ، در بدن افزایش‌می‌یابند و تجمع می‌یابند.

نظرات شما