مزاج فصل  پاییز و درمان بیماریهای شایع در آن

مزاج فصل پاییز و درمان بیماریهای شایع در آن

با فرارسیدن فصل پائیز، چهره شهر کاملاً دگرگون شده؛ درختان، جشنواره رنگ و هنر برپامی‌کنند؛ میوه‌های پائیزی، با رنگ‌ورویشان، دلبری‌می‌کنند؛ و طبیعت، قدرت خالق بی‌همتا را فریادمی‌کشد و همگان را به سپاس و ستایش ذات اقدس او و میهمانی سجاده عشق، فرامی‌خواند.

تابستان و این همه نکته از دیدگاه طب سنتی ایرانی

تابستان و این همه نکته از دیدگاه طب سنتی ایرانی

در فصل تابستان، تابش نور خورشید موجب بخارشدن و تحلیل‌رفتن رطوبت‌های محیطی و نیز کاهش میزان بارندگی می‌شود. به‌همین‌خاطر، از نگاه پزشکی پارسی، تابستان، متناظر با عنصر «آتش» است. بر پایه این نگاه، مزاج تابستان، «گرم و خشک» درنظر گرفته‌می‌شود و با خلط «صفرا» در پیوند است.

رعایت های زمستانی با توصیه های طب سنتی ایرانی

رعایت های زمستانی با توصیه های طب سنتی ایرانی

در زمستان لباس‌های پشمی، پنبه‌ای و ابریشمی بپوشید چون لباس‌های پشمی، پنبه‌ای و ابریشمی، گرمای بدن را در خود نگه‌می‌دارند و مانع سردشدن بدن در هوای سرد بیرون از خانه می‌شوند.

مزاج و خصوصیات زمستان در طب سنتی ایرانی

مزاج و خصوصیات زمستان در طب سنتی ایرانی

مزاج فصل زمستان به‌طور معمول سردوتر است.

پرهیزهای پاییزی در طب سنتی ایرانی

پرهیزهای پاییزی در طب سنتی ایرانی

پاییز، با مزاج سرد و خشک خود، برای افراد تندرست و همچنین افراد با مزاج گرم‌ و تر، مناسب‌تر است ولی برای سالمندان و افرادی با مزاج یا سوءمزاج سرد و خشک، مناسب نیست و می‌تواند موجب تشدید علایم و بروز برخی بیماری‌ها به‌ویژه بیماری‌های سرد و خشک گردد.