آداب حمام رفتن از دیدگاه طب سنتی ایرانی

  • 13 مهر 1400
  • (1600 مشاهده)

از دوش‌گرفتن با آب سرد پرهیزکنید و بهتراست یک‌روزدر‌میان با آب نیم‌گرم حمام‌کنید.

 در فصل پاییز حواستون باشه که...

  •  حمام با آب سرد، موجب بسته‌شدن منافذ بدن و درنتیجه جلوگیری از تبخیر و دفع مواد زائد، تجمع فضولات در بدن و ایجاد نزله‌ها می‌شود.

البته دوش‌گرفتن با آب سرد، در همه فصول مضر است ولی در فصل پاییز، ضرر آن بیشتر است.

دکتر رضایی پور

 توصیه‌می‌شود در پاییز، پس‌از حمام با آب نیم‌گرم، بدن خود را با روغن بادام شیرین یا روغن بنفشه‌بادام چرب‌کنید.

نظرات شما