عوامل نفخ و درمان های ساده آن به روش طب سنتی ایرانی

عوامل نفخ و درمان های ساده آن به روش طب سنتی ایرانی

در پزشکی پارسی، شایع‌ترین سبب نفخ را سردی و تری زیاد معده و یا روده‌ها می‌دانند. همگی ما در سنین مختلف، تجربه‌ای کوتاه یا درازمدت از این مشکل دردناک را داشته‌ایم.

سم زدایی و پاکسازی بدن به روش طب سنتی ایرانی

سم زدایی و پاکسازی بدن به روش طب سنتی ایرانی

استفراغات یا همان روش‌های پاکسازی بدن، یکی از مهم‌ترین اصول نگاهداشت تندرستی و پیشگیری از بیماری‌ها از نگاه پزشکی پارسی است و می‌توان آن را به استفراغات طبیعی، غیرطبیعی و درمانی دسته‌بندی کرد.

آداب حمام رفتن از دیدگاه طب سنتی ایرانی

آداب حمام رفتن از دیدگاه طب سنتی ایرانی

از دوش‌گرفتن با آب سرد پرهیزکنید و بهتراست یک‌روزدر‌میان با آب نیم‌گرم حمام‌کنید.

درمان یبوست به روش طب سنتی ایرانی

درمان یبوست به روش طب سنتی ایرانی

یبوست را «اُم‌الاَمراض» یعنی مادر دیگر بیماری‌ها خوانده‌اند. باید به‌ازای هروعده غذا، یک‌بار دفع کامل مدفوع با حجم قابل‌قبول و قوام نرم داشته‌باشیم.