مروری بر پیشگیری و درمان کمکی در سندرم حاد تنفسی ناشی از بیماری کووید ۱۹ از منظر طب ایرانی

  • 02 تیر 1401
  • (995 مشاهده)

A Review of Prevention and Adjuvant Therapy in Acute Respiratory Syndrome Caused by COVID-19 from the Perspective of Persian Medicine

نویسندگان: مریم عظیمی، فاطمه‌سادات هاشمی‌نسب، روشنک مکبری‌نژاد، م. قرائتی، مرتضی مجاهدی

منبع: مجله Journal of Babol University of Medical Sciences (Scopus)
سال انتشار : 2021

چکیده مقاله

روش انجام:

در این مطالعه مروری، کلید واژه‌های مرتبط با علائم کووید ۱۹ در منابع طب ایرانی، مرور و موارد مرتبط با پیشگیری و درمان سندرم حاد تنفسی استخراج گردید. تک تک موارد همراه با کلیدواژه‌های "Influenza "یا "SARS "یا "MERS "یا "19-COVID " یا "Coronavirus "یا "Antiviral "یا "Anti-inflammatory یا " Immune system" یا " Antioxidant" در پایگاه‌های اطلاعاتی SID, PubMed،Web of science ،Cochrain ،Scopus" "direct Science" و scholar Google جستجو و در نهایت مواردی که دارای شواهدی علمی بودند، در قالب دستورات کمکی در پیشگیری و درمان ارایه گردید.

خلاصه نتایج:

بخش قابل توجهی از توصیه‌های طب ایرانی جهت پیشگیری یا کنترل علایم سندرم حاد تنفسی، دارای شواهد بالینی کاربردی است. این موارد شامل رعایت فاصله اجتماعی، پرهیز از مصرف غذای سنگین و استفاده از داروهای گیاهی حسب شرایط خاص بیماران می باشد.

نتیجه‌گیری:

براساس نتایج این مطالعه استفاده‌از راهکارهای ساده طب ایرانی در پیشگیری و بهبود علایم سندرم حاد تنفسی ناشی از کووید ۱۹ همراه با پروتکلهای طب رایج، می‌تواند در کنترل شرایط همه‌گیری کمک‌کننده باشد. همچنین، بسیاری از این توصیه‌ها قابلیت ارزیابی به‌عنوان ایده‌های پژوهشی مفید در پیشگیری و درمان کووید ۱۹ را دارند.

دریافت مقاله

لینک مقاله

نظرات شما
مطالب مرتبط