رویکردهای طب ایرانی در پیشگیری و کنترل همه گیری های شبه کرونا

  • 05 خرداد 1401
  • (984 مشاهده)

Approaches of Persian medicine in prevention and control of Coronavirus-like pandemics. jiitm. 2021

نویسندگان: مهدی زروندی، مرضیه قرائتی، مهدی یوسفی، علی تقی‌پور
منبع: مجله طب سنتی ایران و اسلام (دوره ۱۲، شماره ۱)
سال انتشار : ۱۴۰۰ (۲۰۲۱)

چکیده مقاله

روش انجام:

این مقاله یک بررسی مروری و کتابخانه‌ای است که به‌صورت هدفمند و با معیارهای معین از طریق جست‌وجو در کتب معتبر طب ایرانی و برخی منابع طب رایج و پایگاه‌های اطلاعات علمی داخلی و بین‌المللی با کلیدواژه‌های مرتبط، بدون اعمال محدودیت زمانی انجام شده است.

خلاصه نتایج:

ابعاد مختلف طبی همه‌گیری‌های عفونی شبه‌ کروناویروس تحت اصطلاح کلی «هوای وبایی» در متون طب ایرانی موردبحث قرار گرفته است و حکمای طب ایرانی ضمن بیان ابعاد مختلف این موضوع اعم از تعاریف، سبب‌شناسی، بیماری‌زایی و نشانه‌شناسی، به تدابیر پیشگیرانه و کنترلی آن در قالب اصول شش‌گانه «حفظ ‌الصحه» به‌طور مبسوط پرداخته‌اند.

نتیجه‌گیری:

انجام کار‌آزمایی‌های بالینی برای استفاده از آموزه‌ها و تجربه‌های حکمای طب ایرانی در همه‌گیری‌های شبه کروناویروس و از جمله پاندمی کروناویروس می‌تواند به اثربخش‌بودن یا نبودن این شیوه‌های پیشگیرانه کمک کند.

لینک مقاله

نظرات شما
مطالب مرتبط