نقش ترس و نگرانی در ابتلاء به همه گیری ها و تدابیر آن در طب ایرانی

  • 23 اردیبهشت 1401
  • (1156 مشاهده)

The role of fear and anxiety in epidemics and Persian medicine recommendations

نویسندگان:
منبع: مجله طب سنتی اسلام و ایران (دوره 12، شماره 2)
سال انتشار : 1400

چکیده مقاله

روش انجام:

این پژوهش یک مطالعۀ مروری به روش کتابخانه‌ای است که به گردآوری اطلاعات در منابع معتبر طب سنتی از قبیل ذخیرۀ خوارزمشاهی، نصیحت‌نامه، دستور الاطبا فی دفع الطاعون والوبا پرداخته است. اطلاعات با جست‌وجو در پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی و بین‌المللی معتبر، دسته‌بندی و ارائه شدند.

خلاصه نتایج:

اعراض نفسانی، افراد را مستعد ابتلا به همه‌گیری‌ها خواهدکرد. تأثیر اعراض نفسانی در بیماری‌های واگیردار از دو منظر می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد؛ اول تأثیر اعراض بر روی بدن است. دوم علاوه بر آن تصورات نفسانی موجب تأثیر و فعل‌و‌انفعال بدن می‌شود. حکمای طب ایرانی در اعراض نفسانی در این ایام تدابیری اندیشیده‌اند. این تدابیر شامل دو روش است که متناظر با دو روشِ تأثیر ابتلای اعراض بر همه‌گیری‌هاست؛ روش اول آنکه به اثری که هرکدام از اعراض در بدن می‌گذارند، توجه‌کنند و آن را به ضد اثر آن درمان‌کنند و روش دوم طرز نگرش افراد به این حادثه ناگوار است. طب ایرانی تدابیر ویژه‌ای در رابطه با بهداشت روانی در همه‌گیری‌ها دارد که این امر، عمق آگاهی حکمای ایرانی را به مسائل مربوط به بهداشت روانی افراد اعم از بیمار و سالم نشان می‌دهد.

نتیجه‌گیری:

طب ایرانی تدابیر ویژه‌ای در رابطه با بهداشت روانی در همه‌گیری‌ها دارد که این مطلب عمق آگاهی حکمای ایرانی به مسائل مربوط به بهداشت روانی افراد اعم از بیمار و سالم را نشان می‌دهد.

 

دریافت مقاله

لینک مقاله

نظرات شما