بررسی اثر حجامت تر بر hs-CRP و تیتر آنتی بادی HSP27 در بیماران با سندروم متابولیک

  • 16 دی 1400
  • (931 مشاهده)

The effects of wet cupping on serum high-sensitivity C-reactive protein and heat shock protein 27 antibody titers in patients with metabolic syndrom

عنوان نشریه:
منبع: مجله Complementary Therapies in Medicine (ISI, Scopus, PubMed, Embase
سال انتشار : 2014

چکیده مقاله

روش انجام:

بیماران 2 هفته رژیم غذایی ایزوکالری را دریافت‌کردند. سپس به 2 گروه تقسیم شدند.

گروه مداخله:

مقیاس آنالوگ بصری (visual analogue scale [VAS])، پرسشنامه ناتوانی درد رولند موریس، پرسشنامه کیفیت زندگی WHO (فرم کوتاه)

ابزارهای ارزیابی:

۶۳ بیمار، دریافت توصیه‌های غذایی (کاهش 500 کیلوکالری در روز) به‌مدت 12 هفته و انجام حجامت در هفته‌های 1 و 6

گروه کنترل:

63 بیمار، توصیه‌های غذایی (کاهش 500 کیلوکالری در روز)

برای همه بیماران hs-CRP و HSP27 قبل از مداخله و هفته 6 و 12 پس از درمان اندازه‌گیری شد.

  (این دو فاکتور در بیماران با سندروم متابولیک افزایش می‌یابد) .

خلاصه نتایج:

تغییرات hs-CRP و HSP27 بین گروه‌های مورد مطالعه تفاوت آماری معنی‌داری نداشت.

نتیجه گیری:

حجامت تر به‌همراه رژیم غذایی در مقایسه با رژیم غذایی به‌تنهایی بر میزان فاکتورهای خونی hs-CRP و HSP27 در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک تأثیر نداشت.

دریافت مقاله

لینک مقاله

 

 

نظرات شما
مطالب مرتبط