اثر حجامت تر بر بیماران با آکنه صورت: کارآزمایی بالینی یک سو کور تصادفی 12 هفته‌ای با کنترل شم

  • 23 دی 1400
  • (1339 مشاهده)

 Effectiveness of Wet Cupping on Patients with Facial Acne Vulgaris: A 12-Week, Randomized, Single-Blind, Intervention-Sham-Controlled Trial

نویسندگان:
منبع: مجله complementary Medicine Research (ISI, Scopus, PubMed/ IF: 1.211)
سال انتشار : 2021

چکیده مقاله

روش انجام:

103 بیمار با آکنه خفیف تا متوسط به‌مدت 12‌هفته تحت‌نظر قرار‌گرفتند.

هر دو گروه 500 میلی‌گرم آزیتروماسین 3‌بار در هفته دریافت‌کردند. درجه آکنه در هفته‌های 6 و 12 پس‌از شروع درمان توسط یک متخصص پوست و کیفیت زندگی قبل و پس از درمان با استفاده از پرسشنامه ارزیابی گردید.

گروه مداخله:

انجام 2 بار حجامت تر (روز صفر و هفته ۶)

گروه کنترل:

انجام 2 بار بادکش بدون خونگیری (مطالعه شم، روز صفر و هفته ۶)

خلاصه نتایج:

درجه آکنه در بیماران گروه مداخله نسبت‌به گروه کنترل بهبودی بیشتری داشت.
زمان بهبودی ضایعات صورت در گروه مداخله نسبت‌به گروه کنترل کمتر بود (p < 0.001).
بهبود کیفیت زندگی در گروه مداخله نسبت‌به گروه کنترل از نظر آماری معنادار بود (p= 0.004)

نتیجه گیری:

به‌نظر می‌رسد حجامت مرطوب به‌همراه آنتی‌بیوتیک‌درمانی مؤثرتر از درمان آنتی‌بیوتیکی به‌تنهایی در بیماران مبتلا‌به آکنه ولگاریس صورت باشد.

لینک مقاله

نظرات شما