بررسی اثر جلاب بر درمان افسردگی در بیماران با سوء هاضمه: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سوکور

  • 08 اردیبهشت 1401
  • (783 مشاهده)

Efficacy of jollab in the treatment of depression in dyspeptic patients: a randomized double-blind controlled trial

نویسندگان:Mehdi Pasalar, Rasool Choopani, Mahmoud Mosaddegh, Mohammad Kamalinejad, Abdolali Mohagheghzadeh, Mohammad Reza Fattahi, Mohammad M Zarshenas, Peyman Jafari, Kamran Bagheri Lankarani
منبع: مجله Journal of Evidence-Based Complementary and integrative medicine (PubMed, DOAJ)
سال انتشار : 2015

چکیده مقاله

روش انجام:

در یک کارآزمایی تصادفی شده، دوسوکور و کنترل‌شده با دارونما، یک جفت ۸۰ تایی بیمار در ۲ گروه موازی جلاب و دارونما وارد مطالعه شدند. برای سنجش اثر دارو از پرسشنامه افسردگی بک-II استفاده شد. در مجموع، ۱۳۳ بیمار که در گروه‌های درمان و دارونما ثبت‌نام‌کرده‌بودند، به پروتکل پایان‌دادند. 

خلاصه نتایج:

تغییرات در نمرات بین ۲ گروه در پایان کارآزمایی از نظر آماری معنی‌دار بود (P ≤ ۰.۰۰۱). در مجموع، گروه درمان به‌طور قابل‌ توجهی مؤثرتر از دارونما بود.

نتیجه گیری:

با تمرکز بر خواص غذایی و دارویی، جلاب نه تنها به‌عنوان دارویی برای افسردگی و بیماری‌های وابسته به آن، بلکه به‌عنوان یک نوشیدنی دلپذیر روزانه نیز معرفی می‌شود.

لینک مقاله

نظرات شما
مطالب مرتبط