بررسی اثر ماساژ ایرانی در درمان کمر درد مزمن رادیکولار: یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده

  • 07 بهمن 1400
  • (118 مشاهده)

The Effectiveness of Persian Massage in Treating Radicular Chronic Low Back Pain: A Randomized Controlled Trial

نویسندگان:
منبع: مجله Journal of the Biochemical Technology Society
سال انتشار : ۲۰۱۹

چکیده مقاله

روش انجام:

۴۰ بیمار با درد کمر رادیکولار (درد شدید تیرکشنده که از کمر شروع می‌شود و به یک یا هر دو پا منتشر می‌شود) بیش از ۱۲ هفته، وارد مطالعه شدند و به مدت ۴ هفته تحت نظر بودند. ۲ ماساژور آموزش دیده ماساژ را انجام می‌دادند. ماساژ از کمر شروع و به پاها ختم می‌شد. هر دو گروه تدابیر سبک زندگی مناسب را دریافت‌کردند و مجاز به دریافت ماساژ اضافی و یا ضد دردهای دیگر نبودند.

ابزارهای ارزیابی:

مقیاس آنالوگ بصری (visual analogue scale [VAS])، پرسشنامه ناتوانی درد رولند موریس، پرسشنامه کیفیت زندگی WHO (فرم کوتاه)

ابزارهای ارزیابی:

زمانهای ارزیابی: قبل از مداخله، ۱ و ۳ ماه پس از اتمام مداخله

گروه مداخله:

 ۳ بار در هفته  ماساژ و همچنین استامینوفن ۳۲۵ میلی‌گرم ۴ بار در روز، به مدت ۴ هفته دریافت‌کردند.

گروه کنترل:

فقط استامینوفن ۳۲۵ میلی‌گرم ۴ بار در روز، به مدت ۴ هفته دریافت‌کردند.

خلاصه نتایج:

ماساژ ایرانی در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل، ۱ و ۳ ماه بعد از اتمام مداخله باعث کاهش درد، بهبود ناتوانی و همچنین بهبود بعد روانی کیفیت زندگی شد.

نتیجه گیری:

یافته‌های مطالعه نشان داد که انجام ماساژ ایرانی در بیماران مرد با کمردرد مزمن، می‌تواند برای متخصصان سلامت اهمیت قابل توجهی داشته باشد.

دریافت مقاله

لینک مقاله

Author : Md Tahmidur Rahman

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Excepturi doloribus unde molestias laborum delectus adipisci, eos repellat in debitis cum impedit numquam, architecto, facilis.

نظرات شما
مطالب مرتبط