سومین نشست علمی_پژوهشی کارگروه سندرم تخمدان پلی کیستیک در طب ایرانی و مکمل

  • 15 اسفند 1401
  • (689 مشاهده)
نشست علمی  سندرم تخمدان پلی کیستیک

سومین نشست علمی_ پژوهشی کارگروه سندرم تخمدان پلی‌کیستیک در طب ایرانی و مکمل با موضوع مروری‌بر قاعدگی در طب ایرانی و اهمیت آن در سلامت باروری با سخنرانی استاد سودابه بیوس حکیم طب ایرانی و دکتر مریم تقوی‌شیرازی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، چهارشنبه 1401/12/10 ساعت 13 در سالن جرجانی برگزارشد.

سومین نشست سندرم تخمدان پلی کیستیک 1

سومین نشست سندرم تخمدان پلی کیستیک 2

سومین نشست سندرم تخمدان پلی کیستیک 3

نظرات شما