ابقای دکتر لیلا شیربیگی در سمت معاون آموزشی دانشکده طب ایرانی

  • 12 آبان 1400
  • (1211 مشاهده)

دکتر روجا رحیمی، رئیس دانشکده طب ایرانی در حکمی دکتر لیلا شیربیگی را در سمت معاون آموزشی دانشکده طب ایرانی ابقا کرد.

دکتر روجا رحیمی، رئیس دانشکده طب ایرانی در حکمی دکتر لیلا شیربیگی را در سمت معاون آموزشی دانشکده طب ایرانی ابقا کرد.

متن و محتوا
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده طب ایرانی، در متن این حکم آمده است:
همکار ارجمند سرکار خانم دکتر لیلا شیربیگی معاون محترم آموزشی دانشکده،

با سلام و احترام، نظر به حسن سوابق و تجارب ارزشمند سرکار عالی، به‌موجب این حکم در سمت معاون آموزشی دانشکده ابقاء می‌گردید. امیدوارم به فضل الهی و با تکیه بر همدلی اعضای محترم هیات علمی و ظرفیت ارزشمند دستیاران و دانشجویان و کارشناسان گرامی دانشکده، در راستای برنامه چهارسالۀ دانشگاه و برنامۀ مصوب دانشکده بتوانید در مسیر ارتقای وضعیت آموزشی و تعامل مناسب و سازنده با گروه های آموزشی دانشکده گام‌های مؤثری بردارید.

 

دکتر روجا رحیمی،

رئیس دانشکده طب ایران
 

نظرات شما