اثربخشی یک ترکیب دارویی گیاهی ایرانی بر بیماری کروناویروس ۲۰۱۹ (COVID-19): کارآزمایی بالینی تصادفی شده

  • 19 خرداد 1401
  • (618 مشاهده)

Efficacy of a Persian herbal medicine compound on coronavirus disease 2019 (COVID-19): a randomized clinical trial

نویسندگان: Mohammad Setayesh, Mehrdad Karimi, Arman Zargaran, Hamid Abousaidi,  Armita Shahesmaeili, Fatemeh Amiri, FatemehSadat Hasheminasab
منبع: مجله Integrative Medicine Research (ISI, Scopus, PubMed, Embase, DOAJ- IF: 2.368)
سال انتشار : 2022

چکیده مقاله

روش انجام:

کارآزمایی بالینی حاضر در بیمارستان افضلی‌پور کرمان از خرداد تا شهریور ۱۳۹۹ انجام شد. بیماران  مبتلا به کووید۱۹ بستری در بیمارستان، به‌طور تصادفی به دو گروه مداخله (فرآورده طب ایرانی + درمان روتین) و کنترل (فقط درمان روتین) تقسیم شدند. گروه مداخله هر دو کپسول شماره ۱ و ۲ را هر ۸ ساعت به‌مدت ۷روز دریافت‌کردند.  کپسول شماره ۱ حاوی عصاره شیرین‌بیان، انار و ریوند چینی و کپسول شماره ۲ حاوی پودر سیاهدانه بود. شرکت‌کنندگان به‌مدت ۷روز پیگیری شدند. تعداد روزهای بستری به‌عنوان پیامد اولیه و سرفه، تب، تعداد تنفس، روزهای درمان با O2 و میزان مرگ‌ومیر به‌عنوان پیامدهای ثانویه در نظر گرفته شد.

خلاصه نتایج:

هشتاد و دو بیمار وارد مطالعه شدند، درحالی‌که ۷۹ مورد کارآزمایی بالینی را تکمیل‌کردند و داده‌های آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (میانگین سن: ۱۷.۱±۵۹.۱ سال؛ نسبت مرد به زن: ۴۳/۳۶). بر اساس نتایج، فرآورده طب‌ایرانی میانگین روزهای بستری را کاهش‌داد، به‌طوری‌که میانگین اختلاف طول مدت بستری به‌عنوان پیامد اولیه ۰.۴۳ ±۲.۹۵ روز بود. بهبود علائم بالینی به‌طور قابل‌توجهی در مورد تنگی نفس، نیاز به درمان O2 و تعداد تنفس در گروه مداخله مشاهده شد. هیچ اثر نامطلوبی گزارش نشده است.

نتیجه گیری:

مطالعه حاضر از استفاده از فرآورده طب‌ایرانی به‌عنوان درمان کمکی برای بیماران مبتلا به کووید19 بستری در بیمارستان حمایت‌می‌کند.

 

دریافت مقاله

لینک مقاله

نظرات شما
مطالب مرتبط