روزی چند لیوان آب بخوریم؟

  • 04 آبان 1402
  • (900 مشاهده)

هر انسان در طول روز نیاز به مصرف چه میزان آب داره؟


- درطی روز چند لیوان آب باید بنوشیم؟
 - آیا آدم‌های مختلف، میزان نیازشون به مصرف آب درطول روز ثابته؟ پیرها و جوان‌ها؟ زن و مرد؟
- آدم‌ها در اقلیم‌های مختلف، تفاوتی در میزان نیازشون به آب وجود داره یا نه؟

 

نظرات شما