افطاری خوب از دیدگاه طب سنتی ایرانی

افطاری خوب از دیدگاه طب سنتی ایرانی

در روزه‌داری‌های طولانی، دستگاه گوارش انسان ضعیف می‌شود؛ به همین دلیل، مناسب است که افطار خود را با یک نوشیدنی گرم و کمی شیرین شروع کنیم.

رفع تشنگی روزه داری با روش طب سنتی ایرانی

رفع تشنگی روزه داری با روش طب سنتی ایرانی

نخستین گام در کاهش عطش در روزه‌داری، پرهیز از عوامل زمینه‌ای زیر است:

مصرف غذاهای سنگین در ماه رمضان از دیدگاه طب سنتی ایرانی

مصرف غذاهای سنگین در ماه رمضان از دیدگاه طب سنتی ایرانی

دستگاه گوارش انسان، در ماه‌های گرم سال ضعیف می‌شود.

لزوم سحری خوردن در ماه رمضان

لزوم سحری خوردن در ماه رمضان

یکی از اصول مهم نگاهداشت تندرستی، رعایت عادت‌هاست؛ باید به عادت‌های خوب احترام گذاشت و عادات بد را نیز «به تدریج» ترک کرد.