حضور دو تن از اعضای هیأت علمی دانشکده طب ایرانی در فهرست پژوهشگران یک درصد برتر جهان

  • 05 آذر 1401
  • (131 مشاهده)

به‌گزارش روابط عمومی دانشکده طب ایرانی، برمبنای گزارش مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران فهرست اسامی پژوهشگران ایرانی پُراستناد یک‌درصد جهان برای سال جاری اعلام‌شده‌است.

دانشکده طب ایرانی با حضور دکتر روجا رحیمی و دکتر رودابه بهرام‌سلطانی در جمع پژوهشگران برتر پراستناد جهان، در این فهرست سهیم است.

این دو عضو هیأت علمی گروه آموزشی داروسازی سنتی دانشکده طب ایرانی، در حوزه موضوعی داروسازی و سم‌شناسی حائز این رتبه برتر شده‌اند.

توضیح اینکه، باتوجه‌به رویکرد مبتنی‌بر دانش و مستندسازی علم در حوزه طب ایرانی و داروسازی سنتی، دانشکده طب ایرانی همواره توجه ویژه به عرصه پژوهش داشته و دکتر روجا رحیمی، پیش‌تر نیز برای سه‌دوره در فهرست پژوهشگران پراستناد یک‌درصد برتر جهان قرار‌گرفته‌است.

نظرات شما
مطالب مرتبط