کسب عنوان دانشگاه موفق در سال ۱۴۰۱ برای جذب دانشجوی بین المللی

  • 18 اسفند 1401
  • (223 مشاهده)

Tehran University of Medical Sciences is awarded as the successful university for absorbing international students in the country.

کسب عنوان دانشگاه موفق در سال ۱۴۰۱ برای جذب دانشجوی بین المللی که بیش از همه مرهون زحمات همکاران و دوستان خوبم در مدیریت توسعه امور بین الملل است.

 

دانشگاه موفق

نظرات شما
مطالب مرتبط