نشست اعضای هیأت‌ رئیسه دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

  • 20 دی 1401
  • (375 مشاهده)
نشست اعضای هیأت‌ رئیسه

چگونگی بهینه‌سازی فرآیندهای دانشکده طب ایرانی و بررسی‌ساز و کار برنامه‌های آینده دانشکده بررسی‌شد.

به‌گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده طب ایرانی، جلسه هیأت‌رئیسه دانشکده طب ایرانی با حضور دکتر روجا رحیمی، رئیس دانشکده، و معاونان و مدیران دانشکده، دوشنبه 19 دی 1401 در ساختمان احمدیه دانشکده برگزارشد.

نشست اعضای هیأت‌ رئیسه1

دکتر رحیمی در ابتدای این نشست، درخصوص گزارش تهیه‌شده توسط واحد فرهنگی دانشکده با موضوع "ارتقاء حقوق شهروندی کارمندان دانشکده" صحبت‌کرد.

نشست اعضای هیأت‌ رئیسه2

این گزارش، حاصل نظرسنجی واحد فرهنگی از کارمندان دانشکده و جمع‌بندی انتظارات و توقعات آنها در حوزه حقوق شهروندی است.

نشست اعضای هیأت‌ رئیسه3

موارد مطرح‌شده در این گزارش، توسط اعضای هیئت رئیسه دانشکده بررسی و به‌منظور رفع چالش‌های موجود و افزایش رضایت‌مندی کارمندان تصمیم‌هایی اتخاذشد.

 

نشست اعضای هیأت‌ رئیسه4

در ادامه جلسه، اعضای هیأت‌رئیسه دانشکده درخصوص اولویت‌های جذب هیأت‌علمی برای دانشکده گفتگو و تصمیم‌گیری‌کردند.

نشست اعضای هیأت‌ رئیسه5

چگونگی سازوکار تشکیل گروه آموزشی طب مکمل در دانشکده و روند انتخاب مدیران گروه‌های آموزشی، مباحث دیگری بود که در این جلسه توسط اعضای هیأت‌رئیسه دانشکده بررسی‌شد.

نشست اعضای هیأت‌ رئیسه6

نشست اعضای هیأت‌ رئیسه7

نشست اعضای هیأت‌ رئیسه8

نشست اعضای هیأت‌ رئیسه9

نظرات شما
مطالب مرتبط