مشارکت پژوهشگران دانشکده طب ایرانی در تألیف کتاب Hot and Cold Theory

  • 27 دی 1400
  • (783 مشاهده)

پژوهشگران دانشکده طب ایرانی دو فصل از کتاب «تئوری سردی و گرمی» انتشارات اشپرینگر را تألیف کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده طب ایرانی، پژوهشگران دانشکده طب ایرانی در تألیف کتاب Hot and Cold Theory: The Path Towards Personalized Medicine که توسط انتشارات اشپرینگر منتشر شده است، مشارکت کردند.

دو فصل از این کتاب توسط پژوهشگران دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران تألیف شده است.
فصل «گرمی و سردی و شواهد آن در داروشناسی» توسط دکتر روجا رحیمی و دکتر رودابه بهرام‌سلطانی و فصل «گرمی و سردی و شواهد آن در فیزیولوژی» توسط دکتر پروا نمیرانیان، دکتر آیه نقی‌زاده، دکتر محمدصادق عادل‌مهربان و دکتر مهرداد کریمی نوشته شده است.
پیش از این نیز پژوهشگران دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در نگارش فصل‌هایی از ۹ کتاب منتشر شده توسط انتشارات معتبر بین‌المللی مشارکت‌داشته‌اند.


لینک خبر: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-80983-6

نظرات شما
مطالب مرتبط