اثربخشی بالینی شربت تیبان به عنوان درمان کمکی در بیماران مبتلا به کووید ۱۹: یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور

  • 03 آذر 1401
  • (825 مشاهده)

The clinical efficacy of Tiban syrup as adjuvant treatment in patients with COVID-19: A randomized, double blind clinical trial

نویسندگان: Mohammad Kamalinejad, Hossein Sarmadian, Farzaneh Shokouhi, Majid Dadmehr, Mohsen Bahrami, Afsaneh Dehnad, Amir AlmasiHashiani, MohammadSaleh Solgi, Mehdi Salehi, Fatemeh Kamalinejad,SeiedAmirhossein Latifi
منبع: مجله Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences (Scopus, Embase)
سال انتشار : 2021

چکیده مقاله

روش انجام:

این مطالعه با هدف بررسی ایمنی و کارایی شربت تیبان (یک محصول گیاهی حاوی زنیان و عناب در بیماران بزرگسال مبتلا‌به کووید ۱۰ انجام‌شد. بیماران تأیید‌شده آزمایشگاهی به‌طور‌تصادفی در ۲ گروه دارونما یا شربت تیبان واردمطالعه‌شدند. بیماران علاوه‌بر داروهای استاندارد ۵ سی‌سی دارو یا دارونما را سه‌بار در روز به‌مدت ۱۴ روز، دریافت‌کردند. بهبود در نتایج بالینی، از‌جمله سرفه، خستگی، تنگی نفس، اشتها و همچنین وقوع مرگ‌و‌میر در بیمارستان ثبت‌شد.

خلاصه نتایج:

پنجاه بیمار مطالعه را تکمیل‌کردند. میانگین سنی بیماران ۵۶.۵ سال بود. ۲۱ نفر (۴۲%) مرد و ۲۹ نفر (۵۸%) زن بودند. کاهش معنی‌داری در تنگی نفس پس‌از مصرف دارو مشاهده‌شد (۰.۰۰۱=p). اشتهای بیماران در گروه تیبان به‌طور معنی‌داری افزایش‌یافت (۰.۰۰۱=p). همچنین کاهش معنی‌داری در نمره شدت خستگی در گروه تیبان مشاهده‌شد (۰.۰۰۱=p). در‌مقایسه‌با گروه دارونما، افزایش اشتها و کاهش خستگی زودتر در گروه تیبان رخ‌داد.

نتیجه‌گیری:

یافته‌های این مطالعه حاکی‌از آن است که درمان ترکیبی با شربت تیبان و داروهای رایج می‌تواند شدت تنگی نفس و خستگی را کاهش‌دهد، در‌حالی‌که می‌تواند اشتها را در بیماران مبتلا‌به کووید-۱۹ خفیف تا متوسط افزایش‌دهد.

 

 لینک مقاله

نظرات شما
مطالب مرتبط