شربت اسطوخودوس، مکمل مراقبت های استاندارد در بیماران مبتلا به کووید-۱۹ خفیف تا متوسط: کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل دار

  • 15 دی 1401
  • (543 مشاهده)
شربت اسطوخودوس

Lavender (Lavandula angustifolia) syrup as an adjunct to standard care in patients with mild to moderate COVID-19: An open-label, randomized, controlled clinical trial

نویسندگان: Marzieh Gharaaty, Mohsen Bahrami, SadeghAli Azimi, Fataneh HashemDabaghian, Safoora Saberi, SyedMohdAbbas Zaidi, Amir Hossein Sahebkar, Ayesheh Enayati
منبع: مجله Avicenna journal of phytomedicine (ESCI (ISI), Scopus, PubMed, Embase, DOAJ)
سال انتشار : 2022

چکیده مقاله

روش انجام:

هشتاد و چهار بیمار سرپایی مبتلا‌به کووید-۱۹ به‌طور‌تصادفی در دو گروه مداخله (دریافت ۹ میلی‌لیتر شربت اسطوخودوس ۲ بار در روز به‌مدت ۲۱ روز علاوه‌بر مراقبت‌های معمولی) و کنترل قرار‌گرفتند. اهداف اولیه ارزیابی بهبود علائم بالینی بود، در‌حالی‌که اهداف ثانویه رضایت از درمان و سطوح اضطراب بود که یک‌بار در هفته به‌مدت ۳ هفته ارزیابی‌شد.

خلاصه نتایج:

از ۸۴ شرکت کننده، ۸۱ نفر (۴۱ نفر در اسطوخودوس) مورد تجزیه و تحلیل قرار‌گرفتند. شدت سرفه و آنوسمی در گروه مداخله در مقایسه‌ با گروه کنترل کاهش بیشتری را نشان‌داد. اندازه اثر برای تسکین سرفه ۰.۶ بود. سایر علائم و نمره اضطراب همیلتون در هر دو گروه کاهش یافت؛ اما از‌نظر آماری تفاوت معنی‌داری بین گروه‌ها مشاهده‌نشد. نمره رضایت در گروه مداخله نسبت‌به کنترل از‌نظر آماری تفاوت معناداری را نشان‌داد.

نتیجه‌گیری:

درمان کمکی با شربت اسطوخودوس می‌تواند سرفه را کاهش‌دهد و کیفیت زندگی بیماران مبتلا‌به کووید-۱۹ را بهبود بخشد.

 

لینک مقاله

نظرات شما
مطالب مرتبط