کووید ۱۹: استراتژی های کلی برای درمانهای گیاهی

  • 24 شهریور 1401
  • (467 مشاهده)

COVID-19: General Strategies for Herbal Therapies

نویسندگان:
منبع: مجله Journal of Evidence-Based Integrative Medicine, Volume 27
سال انتشار : 2022

چکیده مقاله

روش انجام:

این مقاله یک مرور روایی برای ارائه نقشه‌ای از استراتژی‌های بیماری‌سازی با استفاده از محصولات طبیعی بالقوه برای پیشگیری و مدیریت هر مرحله از بیماری است. در مرحله اول، در پایگاه‌های اطلاعاتی PubMed، Scopus و Google Scholar برای مطالعه مقالاتی که در مورد پیشگیری، پاتوژنز، و اهداف درمانی برای COVID-19 بحث‌می‌کنند، جستجو‌شد. پس‌از‌آن، هر‌مرحله در پیشگیری (قبل‌از مواجهه و پس‌از مواجهه) و درمان (هر‌یک از درمان‌های مبتنی‌بر ویروس و میزبان) به‌طورجداگانه با کلمات کلیدی از‌جمله «گیاهی»، «طبیعی» و «طب سنتی» به‌صورت ترکیبی با ضدویروسی، کروناویروس و کووید-۱۹ برای یافتن نمونه‌هایی از تحقیقات انجام‌شده در مورد این موضوع جستجوشد. حوزه موضوعی به پزشکی، فارماکولوژی، سم‌شناسی و داروسازی بدون محدودیت زمانی خاص محدود بود. تمام مطالعات ازجمله مطالعات بالینی، in-vivo، in vitro مورد بررسی قرار گرفتند. همه مقالات برای یافتن قوی‌ترین شواهد و نمونه‌های محصولات طبیعی در مراحل مختلف مورد مطالعه قرار گرفتند. از این شواهد برای یافتن نقشه و راهبردهای ذکرشده علیه کووید-۱۹ براساس مکانیسم اثر استفاده‌شد.

خلاصه نتایج:

کشف داروی جدید برای همه‌گیری COVID-19 می‌تواند شامل راهبردهای پیشگیری و مدیریت بیماری باشد. مکانیسم‌های پیشگیرانه‌ای که ممکن است درنظرگرفته‌شوند شامل تقویت پاسخ ایمنی و بهداشت دست در مرحله قبل‌از مواجهه و مسدودکردن اتصال و ورود ویروس در مرحله پس‌از مواجهه است. مکانیسم‌های هدف درمانی بالقوه شامل درمان‌های مبتنی بر ویروس و درمان‌های هدایت‌شده توسط میزبان است. چندین گیاه دارویی و فرآورده‌های طبیعی مانند بره‌موم برای پیشگیری و سیاهدانه برای پیشگیری و درمان مؤثر بوده و اهداف خوبی برای تحقیقات آینده هستند.

نتیجه‌گیری:

منابع طبیعی و گیاهان دارویی منبع ارزشمندی برای کشف داروی جدید در مدیریت COVID-19 هستند. مشابه فرآیندهای طراحی و تولید داروهای نیمه‌مصنوعی و مصنوعی، یک استراتژی منطقی باید اتخاذ شود. محصولات طبیعی می‌توانند هم کمک پیشگیرانه و هم کمک درمانی در غلبه بر این بیماری همه‌گیر کنند. بررسی حاضر تلاش‌کرد تا پتانسیل کشف داروهای گیاهی را باتوجه‌ به جنبه‌های مختلف پیشگیری و درمان COVID-19 برجسته‌کند.

 

لینک مقاله

نظرات شما
مطالب مرتبط