اثربخشی پاشویه داغ در بیماران مبتلا به کووید-19 بستری شده در بیمارستان: یک کارآزمایی تصادفی‌سازی شده

  • 31 شهریور 1401
  • (571 مشاهده)
پاشویه

The Efficacy of Hot Footbath in Hospitalized COVID-19 Patients: An Open-Label Randomized Controlled Trial

نویسندگان: Maryam Azimi 1, FatemehSadat Hasheminasab 2, Bahrm Chooban 3, Nezhat Shakeri 4, Saeedeh Ghasemi 3, Azam Farokhi 3, Roshanak Mokaberinajad 5
منبع: مجله Traditional and Integrative Medicine (Scopus)
سال انتشار : 2022

چکیده مقاله

روش انجام:

کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده و کنترل‌شده با نسبت تخصیص ۱:۱ با حجم نمونه نهایی ۳۵ بیمار در هر گروه انجام‌شد. گروه مداخله علاوه‌بر درمان مرسوم، روزی یک‌بار و به‌مدت یک هفته، پاشویه داغ (غوطه‌ورسازی پاها در آب داغ با دمای ۴۲ درجه سانتی‌گراد، ۱۰ سانتی‌متر بالای مچ پا به‌مدت ۲۰ دقیقه و سپس گرم نگه‌داشتن به‌مدت ۵ دقیقه) دریافت‌کردند. گروه کنترل فقط درمان مرسوم را دریافت‌کردند. پیامدهای اولیه تب، تعداد تنفس، سرفه، خستگی و میالژی بود. میزان پذیرش، بستری در ICU و مرگ‌ومیر به‌عنوان پیامدهای ثانویه ارزیابی‌شد.

خلاصه نتایج:

به‌جز شدت سرفه، دفعات سرفه و خستگی (p < 0.05)، تفاوت معنی‌داری بین دو گروه در پیامدهای اولیه و ثانویه مشاهده‌نشد. هیچ عارضه جانبی گزارش‌نشده‌است.

نتیجه‌گیری:

پاشویه داغ می‌تواند به‌عنوان یک تکنیک غیر تهاجمی، بسیار قابل قبول و مکمل برای تسکین بیماران COVID-19 بدون نیاز به تجهیزات گران‌قیمت یا خاص استفاده‌شود. بااین‌وجود، برای ارزیابی دقیق اثربخشی این روش بر علائم بالینی COVID-19، مطالعات بیشتری با حجم نمونه بزرگتر مورد نیاز است.

 

دریافت مقاله

لینک مقاله

نظرات شما