شیوع و عوامل مرتبط با استفاده از طب مکمل و تلفیقی در بیماران مبتلا به کووید-۱۹

  • 05 آبان 1401
  • (531 مشاهده)
کووید 19 طب مکمل

Prevalence and associated factors of complementary and integrative medicine use in patients afflicted with COVID-19

نویسندگان: Mohammad Mahdi Parvizi, Sedigheh Forouhari, Reza Shahriarirad, Sepehr Shahriarirad, Ryan D Bradley & Leila Roosta 
منبع: مجله BMC Complementary Medicine and Therapies (ISI, Scopus, PubMed, Embase, DOAJ- IF: 2.838)
سال انتشار : 2022

چکیده مقاله

روش انجام:

در این مطالعه مقطعی مبتنی‌بر تلفن، داده‌های استفاده‌از CIM از بیماران کووید-۱۹ از بهمن تا خرداد ۱۳۹۹ در استان فارس با‌استفاده‌از چک‌لیست محقق ساخته جمع‌آوری‌شد. علاوه‌بر‌این، در مورد نگرش بیماران نسبت‌به این درمان‌ها سؤال‌شد.

خلاصه نتایج:

از ۴۵۳ بیمار مبتلا‌به کووید-۱۹، ۴۰۰ نفر (88.30%) به تماس‌ها پاسخ‌دادند و با شرکت در مطالعه موافقت‌کردند. در میان آنها، ۲۷۶ بیمار گزارش‌کردند که از CIM برای درمان کووید-19 استفاده‌کرده‌اند [شیوع: 69٪ (95٪ فاصله اطمینان: 64.2 تا 73.5)]. بیشترین داروی گیاهی مورد استفاده در بین بیماران کووید-19 زنجبیل (n = 273، 98.9%)، آویشن (n = 263، 95.3%) و زیره سیاه (n = 205، 74.3%) بود. اکثر این بیماران توسط خانواده و دوستان خود توصیه‌به استفاده‌از داروهای گیاهی شده‌بودند (96=n 8/34%). رگرسیون لجستیک تک متغیره نشان‌داد که سن زیر ۵۰ سال، سکونت در مناطق شهری (شامل مرکز استان و شهرهای کوچک)، اشتغال، تحصیلات آکادمیک و سرپایی بودن عوامل آماری معنی‌داری در استفاده‌از CIM بودند. رگرسیون لجستیک چند متغیره نشان‌داد که استفاده‌از CIM در بین بیماران سرپایی ۳.۶۵ برابر بیشتر از بیماران بستری است. علاوه‌براین، بیماران زیر ۵۰ سال ۸۵ درصد بیشتر از بیماران مسن از CIM استفاده‌کردند. درنهایت تنها ۹ بیمار (3.3%) در مورد این داروها با پزشک خود مشورت‌کردند. هیچ عارضه جانبی ناشی‌از استفاده از CIM گزارش‌نشده‌است.

نتیجه‌گیری:

بسیاری‌از بیماران مبتلا‌به COVID-19 از CIM استفاده‌کردند، اما تعداد کمی از آنها با پزشکان خود در این زمینه مشورت‌کردند. بنابراین، پزشکان باید از بیماران خود درمورد استفاده از CIM سؤال‌کنند و بیماران نیز باید در طول ویزیت‌های پزشکی خود، استفاده‌از درمان‌های CIM را گزارش‌کنند. علاوه‌براین، سن و وضعیت بستری در بیمارستان بر استفاده از CIM در بین بیماران مبتلا به COVID-19 تأثیر گذاشت.

 

لینک مقاله

نظرات شما
مطالب مرتبط