انتشار مقاله «مایکل سرواتوس، دکترای طب» در مجله JAMA CARDIOLOGY

  • 26 تیر 1401
  • (700 مشاهده)

به‌گزارش روابط‌عمومی دانشکده طب ایرانی، مقاله «مایکل سرواتوس، دکترای طب» به‌تألیف دکتر آرمان زرگران، عضو هیأت علمی گروه تاریخ پزشکی دانشکده طب ایرانی، در قالب نامه به سردبیر، در مجله JAMA Cardiology منتشر شد.

مجله JAMA Cardiology از مجلات معتبر حوزه قلب و عروق با ضریب تأثیر  (Impact Factor) ۱۴.۷ است.

دکتر کوبوس گیل در نامه‌ای در مورد مقاله مذکور به نقش دکتر سرواتوس به‌عنوان یک مبلغ مذهبی درکنار حرفه پزشکی اشاره‌کرده و وی را نمونه‌ای از یک دانشمند جامع در قرن ۱۶ نامیده است. در مقاله «مایکل سرواتوس، دکترای طب» تشریح‌شده‌است که از دوران باستان تا رنسانس، باتوجه‌به نگاه کل‌نگر به دانش، بسیاری‌از دانشمندان بزرگ «علامه» بوده‌اند و بر حوزه‌های مختلف دانش احاطه داشته‌اند و ازاین‌دست دانشمندان، مانند ابن‌سینا و رازی در ایران بسیار بوده‌اند.

همچنین در این مقاله به تغییر نگرش به دانش از دوران رنسانس به بعد تأکیدمی‌شود. ازمنظر این مقاله، نگاه کل‌نگر به دانش از این زمان کم‌کم جای خود را به نگاه جزء‌نگر و مولکولار می‌دهد و این مهم در قرن بیستم شتاب بیشتری می‌گیرد. اما با مرور زمان به‌نظرمی‌رسد نگاه کاملاً مولکولار به دانش، جوابگوی جامعه بشری نیست و با کم‌رنگ‌شدن نگاه کل‌نگر در جامعه علمی، منافع بسیاری ازدست‌رفته‌است.

این مقاله براین‌باور تأکیدمی‌کند که آینده دانش در گرو تلفیق دو نگاه کل‌نگر و جزء‌نگر است و بسیاری‌از اندیشمندان نیز به دانش بدون‌مرز برای آینده علم می‌اندیشند.


دکتر آرمان زرگران: آینده دانش در گرو تلفیق نگاه کل‌نگر گذشتگان با نگاه مولکولار دانش امروز است.
 

نظرات شما
مطالب مرتبط