کتاب چاقی

  • 21 آبان 1400
  • (1548 مشاهده)

چاقی و اضافه وزن از شایع‌ترین مشکلات فراگیر جهانی در حیطه سلامتی بوده و در کشور ما نیز شیوع روزافزونی دارد.

تألیف: دکتر ناصر رضایی‌پور، زهرا قاضی‌مرادی

ناشر: انتشارات ترنجان

نوبت و تاریخ چاپ: اول / 1399

نوبت و تاریخ چاپ: دوم/ 1400

اندازه : پالتویی

 

تغییر در شیوه زندگی انسان‌ها به‌ویژه در روش تغذیه، میزان فعالیت فیزیکی، شرایط اجتماعی، فرهنگی و عوامل متعدد دیگری منجر به افزایش دریافت مواد غذایی بیش‌از نیاز افراد و در نهایت اضافه‌وزن و چاقی می‌شود.
 در این کتاب تلاش‌شده با تلفیق دو دیدگاه طب‌ایرانی و دانش تغذیه، نگاه علمی و درستی به‌این معضل جهانی داشته‌باشد و به‌مخاطبان خود اطلاعات درستی در مورد چاقی ارائه‌داده و راه‌های درست درمان آن را آموزش‌دهند.

 

تهیه کتاب

نظرات شما