کتاب سته ضروریه

  • 26 فروردین 1401
  • (1264 مشاهده)

تصحیح و تحقیق کتاب سته ضروریه توسط دکتر ناصر رضایی‌پور

تألیف: حکیم ولی گیلانی

تصحیح و تحقیق: دکتر نرجس گرجی، دکتر ریحانه معینی، دکتر ناصر رضایی‌پور

اندازه : وزیری

 

طبق دانش و اندیشه حکیمان و طبیبان طب کهن و اصیل ایرانی، آنچه باعث حفظ صحت و تندرستی است، توجه به شش اصل طلایی و کلیدی می‌باشد که آن را "سته ضروریه" گویند.

نظرات شما